Klachtenregeling

Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, is het goed om  dat te laten weten via het klachtenformulier onderaan deze pagina.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker. Heeft u het gevoel dat uw klacht niet goed opgelost wordt, kunt u zich wenden tot Caspar de Swart. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen of afgeven.
Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

 

Klachtencommissie KNGF

Wilt u vooral erkenning krijgen voor uw klacht? In dat geval kunt u, als de fysiotherapeut in een praktijk werkt, terecht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is ingesteld door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Voor fysiotherapeuten die bij een zorginstelling werken - bijvoorbeeld een ziekenhuis -, geldt meestal de klachtenregeling van de instelling. U kunt dan direct bij de instelling zelf terecht.

 

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Vindt u dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Dien dan uw klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Weeg bij uw keuze af dat de procedures langer en formeler zijn naarmate de maatregelen die een instantie kan nemen strenger worden. Behandeling door de Klachtencommissie verloopt vaak het snelst.

 

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres, evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

 

Adres:

Klachtencommissie van het KNGF

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
Tel. 033-4672900 (u wordt doorverbonden)

 

Regionaal Tuchtcollege Zwolle
(Overijssel, Gelderland, Flevoland)

Postbus 10067, 8000 GB Zwolle
Tel. 038-4289411

Klachtenformulier

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.
Contracten

Voor het jaar 2024 zijn contracten afgesloten met DSW, ONVZ, Menzis, Achmea, CZ, VGZ en ASR en alle andere zorgverzekeringen die aangesloten zijn bij deze zorgverzekeraars.

We hebben geen contract met de overige zorgverzekeraars, dat betekend dat hier maar een bepaald percentage van de behandeling vergoed wordt.


Whatsapp, Mail of Bellen

 

 

 

 

 

Caspar de Swart

+31 (0) 638563963

caspar@deswartfysiotherapie.nl

 

Jarno Kleeven

 +31 (0) 634094971

jarno@deswartfysiotherapie.nl

 

Linda Toonen

linda@deswartfysiotherapie.nl


Openingstijden

Maandag         08:00 – 18:00

Dinsdag           08:00 – 19:30

Woensdag       08:00 -  13:00

Donderdag      08:00 – 20:30

Vrijdag             08:00 – 21:00

Zaterdag          08:00 – 12:00

Zondag             gesloten
Locatie MFC de Zwingel

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.