Etalagebenen

 Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is het meest voorkomende symptoom van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). De aandoening wordt gekenmerkt door slagaderverkalking in de bloedvaten van en naar de benen. Door belemmering van de bloeddoorstroming is er tijdens inspanning een tekort in zuurstoftoevoer naar de spieren, welke leidt tot pijn en kramp in de benen.

 

 In Nederland heeft ruim 19% van de 55-plussers een vorm van PAV, globaal genomen komt dat neer op 800.000 tot 1 miljoen personen. De diagnose wordt net zo vaak gesteld bij mannen als bij vrouwen. Roken is de belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van etalagebenen. Het is een aandoening die in het hele lichaam voor kan komen, dus niet alleen in de benen.

Klachten en gevolgen

 Etalagebenen kenmerkt zich door pijn in de beenspieren tijdens het lopen die met rust binnen 10 minuten (vrijwel volledig) verdwijnt en weer opnieuw optreedt bij een volgende inspanning. Deze pijnklachten leiden tot een verminderde loopafstand, uithoudingsvermogen, spierkracht van de benen en angst voor inspanning en pijn. Ook is er vaak sprake van een afwijkend looppatroon en een verhoogd valrisico door verminderde balans.

 

 Over het algemeen hebben patiënten met etalagebenen een lagere kwaliteit van leven in vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten en is de levensverwachting met 10 jaar verkort door het aanzienlijk verhoogde risico op een hart- en/of herseninfarct.

 

De niet-operatieve behandeling

 Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) door de huisarts bestaat uit medicatie en adequate regulering van eventueel aanwezige diabetes mellitus en/of hoge bloeddruk en leefstijladviezen. CVRM is gericht op het voorkómen van een nieuw hart- en/of herseninfarct en vroegtijdig overlijden.

 

 De fysiotherapeutische behandeling bestaat uit gesuperviseerde looptherapie en is gericht op het verminderen van pijnklachten en beperkingen in loopafstand, het verbeteren van uithoudingsvermogen en spierkracht en het stimuleren van een verantwoorde leefstijl. Deze behandeling wordt begeleid door een gespecialiseerde fysiotherapeut, die is aangesloten bij het Chronisch Zorgnet (voorheen ClaudicatioNet).

 

 Mocht deze behandeling onvoldoende baat hebben, dan wordt gekeken of een operatieve behandeling nodig is, een dotter- of bypassoperatie. Het is gebleken dat deze ingreep tot dezelfde verbetering in loopafstand leidt als looptherapie, maar wel met een grotere kans op complicaties. Vandaar dat de eerste stap in de behandeling is: de looptherapie!

 

Gesuperviseerde Looptherapie (GLT)

 De looptherapie start met meerdere sessies per week en wordt vervolgens stapsgewijs afgebouwd naar het niveau waarop de patiënt zelfstandig kan trainen in zijn/haar eigen omgeving. Deze training vindt veelal plaats op een loopband, waarbij de patiënt door de pijn heen loopt, gevolgd door een moment van rust. Daarnaast wordt het uithoudingsvermogen getraind en is er aandacht voor verbetering van het looppatroon met loopoefeningen en krachttraining.

 

 Tijdens looptherapie wordt door middel van motiverende gesprekstechnieken leefstijlverandering nagestreefd. Stoppen met roken, gezonde(re) voeding en een verantwoord lichaamsgewicht zijn onderdelen die hiertoe behoren. Al tijdens de intensieve trainingscontacten worden patiënten begeleid in zelfmanagement.

 

 Looptherapie is bewezen effectief in het verminderen van pijn, het verhogen van de loopafstand en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor een positief effect op de levensverwachting door afname van het aantal hart- en herseninfarcten. Het is gebleken dat 80% van de patiënten met etalagebenen tevreden is met deze fysiotherapeutische behandeling.

 

 De gesuperviseerde looptraining wordt bij De Swart Fysiotherapie, Manuele Therapie en Coaching begeleid door Linda Toonen. Zij is sinds 2015 aangesloten bij Claudicationet oftewel Chronisch Zorgnet en doet jaarlijkse bijscholing voor deze aandoening.

 

Chronisch Zorgnet

 Chronisch Zorgnet is een netwerk van samenwerkende specialisten. Huisartsen, vaatspecialisten en gespecialiseerde fysiotherapeuten, zogenaamde Chronisch Zorgnetfysiotherapeuten, zijn hierbij aangesloten. Binnen dit netwerk wordt veel onderzoek gedaan naar etalagebenen en wordt de beste behandeling geboden aan de patient. Er worden regelmatig bijscholingen gegeven aan de specialisten en fysiotherapeuten. Ook vinden er binnen het Chronisch Zorgnet op vaste momenten terugkoppeling van de resultaten van het behandeltraject plaats. Zo garanderen wij de beste zorg voor bij deze aandoening!

 

Vergoeding

 Er worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie in één jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat u een verwijzing heeft van de huisarts of medisch specialist. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen. U betaald wel eigen risico over een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen.

 

 De Swart Fysiotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor deze specialistische vorm van zorg.

 

Vragen en het maken van afspraken
 Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen die nog niet beantwoord zijn? Dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0638206958. Wij helpen u met deskundig advies verder!

 

 Op www.etalagebenen.nl vind U nog veel meer informatie over deze aandoening en de behandeling.